UTAMA | MENGAPA EBOOK? | DAFTAR | LOG MASUK

 

Mengapa ebook?

Zaman mutaakhir ini, ramai pengguna internet yang menggunakan ipad, galaxy tab dan sebagainya. Kepesatan ini telah membantu ramai pengguna internet untuk memahami dan mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan dengan cepat dan mudah.

Dengan penggunaan fail berbentuk pdf, ppt, pptx dan beberapa lagi jenis bentuk fail telah membantu pengguna telefon pintar untuk membaca hanya melalui gajet masing-masing. Kepesatan ini juga membantu para motivator dan penceramah membuat persiapan sebarang program dalam masa yang amat singkat.

amsybiz adalah sebuah hub perpustakaan digital online yang dibangunkan bagi memudahkan pengguna mengakses dengan mudah lambakan bahan digital menarik di internet tanpa perlu bersusah payah mencarinya di enjin carian google, yahoo dan sebagainya. Kami bertindak hanya sebagai ejen pencari bahan selektif untuk anda semua daripada lautan bahan-bahan yang terhampar di medium maya ini.

Ribuan bahan motivasi dan ebook terbaik dapat dimuatturun dengan hanya mendaftar sebagai ahli amsy, dan anda akan dapat mengakses KESELURUHAN bahan yang ada di dalam web ini bila dan dimana sahaja. Selamat MEMUATTURUN!

 

Terma & Syarat
 

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan berhati-hati. Ini adalah Terma dan Syarat am berkenaan akses dan penggunaan laman web www.amsy.biz (selepas ini dirujuk sebagai "laman web ini").

Sekiranya anda tidak bersetuju dengannya, anda tidak perlu meneruskan melayari laman web ini atau dengan menggunakan maklumat-maklumat yang terkandung pada laman web ini.

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan laman web ini serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau memuat turun dan/atau memuat naik maklumat-maklumat dari dan/atau ke laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda dan laman web ini, bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Dengan meneruskan menggunakan laman web ini dan/atau menggunakan maklumat-maklumat yang dipaparkan di laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini.

 

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG TERPAKAI TERHADAP AKSES LAMAN WEB INI

 

HAKMILIK

Kami hanya menyediakan perkhidmatan perkongsian maklumat-maklumat melalui paparan pada laman web ini kepada anda dan pengguna-pengguna yang lain. Maklumat-maklumat yang terkandung di laman web ini adalah hakmilik mutlak individu-individu yang memuat naik maklumat-maklumat tersebut ke laman web ini.

 

HAD TANGGUNGJAWAB

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

  1. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini;
  2. kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;
  3. akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
  4. kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau
  5. perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

 

PAUTAN

Kami boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut.

Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

 

PENAMATAN

Kami boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta.

Kami boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web ini menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu.

Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

 

PERUBAHAN KEPADA SYARAT & PERKHIDMATAN

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan atau tidak memberi notis terlebih dahulu.

Walaubagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda.

Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini.

Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

 

PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN

Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis.

Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

 

UMUM

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat-syarat ini.

Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

 


 

 

 


Hak Cipta Terpelihara 2012 - 2019 www.amsy.biz *Capaian hendaklah melalui Chrome atau Firefox(bagi pengguna mobile/gajet).